ገዛ ኽንህብ ንኽእል ኢና ።

ኣገልግሎትና

ብዛዕባ ኽፉት ኢድ ዚገልጽ ምሳሌ 'ሎንዶን' ዚብል መፍትሕ ዘለዎ ስእሊ መፍትሕ
መንበሪ ገዛ

ንመንእሰያት ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን ብደሓን ዚጸንሑሉ ቦታ ምርካብና ናብ ቤትና ዚምለሱሉ ቦታ ድማ ረኸብናዮም ።

ረአ
ስእሊ ናይ ሓንቲ ኣብ ደገ ምልክት ክራይ ዘለዋ ቤት
ክእለት ህይወት

ቤትካ ንምዕቃብን ኣወንታዊ ህይወት ንምምራሕን ዚወሃብ ስልጠናን ክእለትን

ረአ
ሓደ ጸሊም መንእሰይ ኣብ ሓደ ምሽእ ዓራት ኮፍ ኢሉ ተሌፎኑ ኺርኢ ኸሎ ዜርኢ ስእሊ
ጥዕና

ንመንእሰያት ስምዒታውን ጾታውን ኣካላውን ጥዕናኦምን ድሕንነቶምን ንኼመሓይሹ ምድጋፍ

ረአ
ምሳሌ ስኒ ኸምኡውን ስቴቶስኮፕ
ድሕንነት

ኣብ ጽንኩር ወይ ኣብ ሓደገኛ ዅነታት ንዝደቀሱ መንእሰያት ምድጋፍ ። ምስቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ መርመራ ወይ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘለዉ መንእሰያት እውን ንሰርሕ ኢና ።

ረአ
ሓደ መንእሰይ ኣብ ሓደ ጣውላ ኾፍ ኢሉ ንሓደ ዓብዪ ሰብ ኪዛረቦ ኸሎ ዜርኢ ስእሊ። እቲ መንእሰይ ከምቲ ብድሕሪኡ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ዚሕብሮ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ እተጨነቐ ድማ እዩ ዚመስል
ትምህርቲ ስራሕን ስልጠናን

ንመንእሰያት ለንደን ብርእሶም ክመሓደሩን ዕዉት ናብራ ንኽነግሱን ምሕጋዝ ።

ረአ
ክልተ እተፈላለያ ኣእዳው ብሓደ ፎርም ከም ዚዛዘማ ዚገልጽ ምሳሌ

ጽልዋ

ብ2021/22 ኣብ 4 ቐንዲ ኣገልግሎትና ንዝርከቡ 1,221 መንእሰያት ደጊፍናዮም ኢና።

ጽልዋ
ኣብቲ ናይ መንእሰያት ሃብ መፈተኒ ፕሮጀክት 'ሆቴል 1824' ካብ ኣጋይሽ ሰማዕ
274 ሃንደበታዊ መሕደሪ ረኸቡ 266 ከኣ ናብ ደሓን ዝዀነ ነባሪ ቤት ገዓዙ
178 ምስ ኣላዪት ሕሙማት ቈጸራ ነበረና
ሓደ ሰራሕተኛን ሓደ መንእሰይን ሞባይል ተሌፎን ሒዛ ኸም ዘላ ዜርኢ ስእሊ ኣብ ተለቪዥን ንሓደ ብቪድዮ ዜዕልል ሰብ ይዛረቦ ኣሎ
93 ምኽሪ ዚወሃሃደሉ ግዜ ነይሩ
84 ብጕጅለ ወፍሪ እናደገፍና ከቢድ ድቃስ ዝደቀሱ መንእሰያት
ሓደ ሰራሕተኛን ሓደ መንእሰይን ሞባይል ተሌፎን ሒዛ ኸም ዘላ ዜርኢ ስእሊ ኣብ ተለቪዥን ንሓደ ብቪድዮ ዜዕልል ሰብ ይዛረቦ ኣሎ
344 መንእሰያት ኣብ ስርዓት ፍትሒ ገበን ይድግፉ ነበሩ ።
173 ተሳተፍቲ መደብ ክእለት ህይወት
ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ