ናብ ማእከልና ምምጻእ

መዓልታዊ ማእከልና ኣብ 68 ቻልተን ሰይንት ለንደን NW1 1JR ኢዩ ዝርከብ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ሰዓት 10 30 ክሳዕ ሰዓት 4 00 ናይ ምሸት * (ካብ 1 30-2 00 ድ. ቐ.

ደገፍና ዜድልየካ እንተ ዀይኑ ክፉት ኣብ ዝዀነሉ እዋን ናብ ማእከል መዓልቲ ኽትመጽእ ወይ ከኣ ብኢንተርነት ክትሕብረካ ትኽእል ኢኻ። ንሓደ እትሰርሓሉ ዘለኻ መንእሰይ ከተመልክት እትደሊ ሰብ ሞያ እንተ ዄንካ ኣብዚ ጠውቕ።

* ሰሉስ ቈጸራ ኸም ዘሎካ ኣስተብህል እሞ ሓደ ኣባል ሰራሕተኛ ኣብ እተወሰነ እዋን ክትመጽእ እንተ ሓቲቱካ ጥራይ ናብቲ ማእከል መዓልቲ ጥራይ ከም እትመጽእ ኣስተብህል። ረቡዕ ድሕሪ ቐትሪ ኻብ 2-4 ድ. ቐ.

ብናይ ጎል ካርታታት ርኸብና

ምሳና ተራኸብ

ምሳና እትዓዪ ዘለኻን እዋናዊ ሓበሬታ እትደሊን መንእሰይ እንተ ዄንካ ብዘይካ መወከሲ ወይ ካልእ ሕቶ ዘለዎ ሰብ እንተ ደሊኻ በጃኻ 020 7388 5560 ወይ [email protected] ኢ-መይል ደውል።

መራኸቢ ብዙሓን

ብዛዕባ ዜና ኽትዛረበና እንተ ደሊኻ በጃኻ [email protected] ኢ-መይል ጽሓፈልና

ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ