ኒው ሆሪዝዮን መንእሰያት ማእከል ነቶም ብርእሶም ክነብሩ ድሉዋት ዝዀኑ መንእሰያት ናይ ብሕቲ ክራይ ናይ ምርካብ ዕዉት መደብ የካይድ ኣሎ። ምስ ሓያሎ ናይ ውልቀ-ሰባት ዋናታትን ትካላትን ንሰርሕ ንመንእሰያት ከኣ ካብ ዓበይቲ ትካላት ማሕበር ግምቢ ዘብዐኛ ኣትሒዝና ኽሳዕ እቲ ኣብታ ርእሲ ኸተማ ዚርከብ ሓባራዊ ኣባይቲ ኣብ ዘሎ ኽፍልታት ነቐምጦም ኢና።

ዋና ገዛ እንተ ዄንካን ንብረት እንተ ኣልዩካን ብዙሕ ደገፍን ገንዘባዊ ውሕስነትን ንህብ ኢና ።

ምሳና ኽትዓዪ ዘሎካ ስለምንታይ ኢኻ ?

እንህበካ፦

  • ንብረትካ ቐልጢፍካ ኽትሓድጎ እትኽእለሉ ኣጋጣሚ
  • እተገምገሙን ቅድሚ ተኻረይቲ እተዋህቦምስልጠና ዝወድኡን ተኻረይቲ
  • ብቐጥታ ኽፍሊት ንምኽፋል ምስ ኣባይትን ፈጣን መመልከቲ ኣባይትን
  • ንዝዀነ ይኹን ጸገም ንምፍታሕ ነቶም ተኻረይቲ ዀነ ንወነንቲ መሬት ቀጻሊ ደገፍ ምሃብ
  • ሓንቲ ነጥቢ ምትንኻፍ
  • ቍጠባዊ ውሕስነት ዚህብ መደብ ውሕስነት ባንድ

ንሓደ ኻብ ጕጅለና ኣዘራርቦ፣ በጃኻ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ወይ 07852198713 ተሌፎን ንምርካብ [email protected] ኢ-መይል ጽሓፍ።

"በቲ ነቶም ተኻረይቲ ዝገበርዎ ቘራጽነትን ንዝዀነ ይኹን ሕቶታት ብዝገበርዎ ሓገዝን ብሓቂ ተመሰጠ"

ኮሊን ግሪፊን ዋና ገዛ ማሕበር ግምቢ ዘብዐኛ
ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ