ወፈያ ግበር

ዝዀነ ይኹን ወፈያ ንዕዮና ንኽንቅጽል ይሕግዘና ። ንኒው ሆሪዝዮን መንእሰያት እትህብዎ ዝዀነ ይኹን ደገፍ ብቐጥታ ንመንእሰያት ንምሕጋዝ ምእንቲ ክኸውን ንነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ንሰርሕ ኢና።

ኣብ ለንደን ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ንምጥፋእ ስጕምቲ ስለ ዝወሰድኩም አመስግነኩም ።

If you have any difficulty using the above form, you can make a donation on our Beacon page here.

5 ፓውንድ ንሓደ ኣብ ጐደናታት ዚድቅስ መንእሰይ ህጹጽ ምግቢ ኺህቦ ይኽእል ነበረ።
8 ፓውንድ ንሓደ መንእሰይ ኣብ ናይ ስራሕ ቃለ - መጠይቕ ንኽካፈል ዝግበር ጕዕዞ ክሽፍን ይኽእል ኢዩ ።
25 ፓውንድ ንሓደ ኻብ ዓመጻ ዚሃድም መንእሰይ ንሓደ ሰዓት ዚኸውን ክኢላታት ምኽሪ ኺህበሉ ይኽእል እዩ።
£ 40 ንሓደ መንእሰይ ካብ ሓጺር እዋን ናብ ነዊሕ እዋን ክግዕዝ ከሎ ርጉእ ቦርሳን ክዕድግ ይኽእል ኢዩ ።
450 ፓውንድ ንሓደ ሰሙን ኣብ መዓልቲ ን70 መንእሰያት ውዑይን መኣዛ ዘለዎን ምግቢ ኸተቕርበሎም ትኽእል ነበረት።
90 ፓውንድ ነቲ ሓድሽ ክፍሊ መንእሰይ ናብ ቤት ንምቕያር መሰረታዊ ነገራት ክሽፍን ይኽእል ኢዩ ።

ውጥረት ኪስምዓኒ ኸሎ ናብ ኒው ሆሪዝዮን እመጽእ ንሳቶም ከኣ ንጥፈታት ይገብሩ። እቲ ውጥረት ድማ ይጠፍእ።"

ዲ ኣብ ማእከል መዓልቲ ኒው ሆሪዝዮን ዚእከብ መንእሰይ

ክትሕግዘሉ እትኽእል ገለ ኻልእ መገድታት ኣሎ ፦

2. ገንዘብ ንምእካብ ድዩ ?

ማራቶን ክትጐዪ ኸላ ጭሕሚ ኸተብቍል ከለኻ ወይ ብምሉኡ ስራሕካ ኣብ ስራሕ ክትካፈል ከለኻ ንዕዮና ንምድጋፍ ግዜኦምን ጕልበቶምን ኬውጽኡ ፍቓደኛታት ዝዀኑ ሰባት ኪሰምዑና ባህ እዩ ዚብለና። ገንዘብ ንምእካብ በጃኻ ኸምቲ ኽንድግፈካ እንደሊ ኢ-መይል ጽሓፈልና።

ኢ-መይል ይልእከና

3. ክትድግፎ እትኽእለሉ ኻልእ መገድታት

ኣብ ታሕቲ ገንዘባዊ ወፈያ ኽትገብር ወይ ካልእ ክትድግፎ እትኽእል መገድታት ንምርካብ ኣብዚ ኽትጥውቕ ትኽእል ኢኻ።

ክትድግፎ እትኽእለሉ ኻልእ መገድታት

4. ኣብ ፍቓድካ ህያብ ሕደግና

ኣብ ፍቓድካ ዝዀነ ይኹን ህያብ ክትገድፍ ትኽእል ኢኻ። ማእለያ ንዘይብሎም መንእሰያት ለንደን ውርሻ እትሓድገሉ ዜደንቕ መገዲ ።

ዝያዳ ኽትፈልጥ ጽሓፍ

"ከም ግዳም ሓደር ምዃን ዝኣመሰለ ጕዳያት እተሓላለኸን ከቢድን ኪመስል ዚኽእል እኳ እንተ ዀነ ከም ሓቂ ግና ኵላትና ንተኽእሎ መንእሰያት ቤት ኣብ ምሃብ እጃምና ኸበርክት ንኽእል ኢና። ነቲ ኣገዳሲ ዕዮና ዚኸውን ገንዘብ ስለ ዝኣከብኩምን ንዕዮኹም ስለ ዝገበርኩምን አመስግነኩም።"

ፊል ከሪ ኣካያዲ ስራሕ ናይ ኤች. ኣይ. ሲ.
ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ