ንዅሎም እቶም ኣብኡ እተኣከቡን ጕጅለናን ከምዚኣ ዝኣመሰለት ዕዉት ምሸት ንኸነካይድ ስለ ዝሓገዝኩምልና አመስግነኩም ። ርእይቶ ኽትህብ ወይ ንዕዮና ብኸመይ ከም እትድግፍ ክትሓስብ እንተ ደሊኻ በጃኻ [email protected] ኣቢልካ ተራኸብ። ኣብዚ ብቐጥታ ወፈያ ኽትገብር ወይ ምስ ዕዮና ምእንቲ ኽትሰማማዕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኽትከታተለና ትኽእል ኢኻ። ድሕሪ ሓጺር እዋን ክንርእየካ ኢና!